In Memoriam


 

2017-07-02 mirė Genadijus Bortnikovas, gimęs 1963-01-17 (54 metai), VRM pensininkas nuo 2012-09-11. Į Asociaciją įstojo nuo pat jos veiklos pradžios 2012-11-22.

Po tarnybos TA 1983 m. pradėjo tarnauti VRM Pataisos darbų kolonijoje Vilniuje, 1984 m. įstojo į TSRS VRM J. Bartašiuno spec. vidurinę milicijos mokyklą Vilniuje. Po jos baigimo 1986 m. iki 1992 m. dirbo operatyvinį darbą Marijampolės Pataisos darbų kolonijoje. Nuo 1992 m. iki išėjimo į pensiją 2012 m. (20 metų) dirbo vienoje vietoje – Vilniaus m. 1 PK kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo skyriuje. Tarnybos metu buvo ne kartą skatintas, t.t. apdovanotas policijos pasižymėjimo ženklais – trečiojo laipsnio ,,Už nuopelnus“, pirmojo laipsnio “Už nepriekaištingą tarnybą”, 2-ojo laipsnio Vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklu “Tėvynės labui”.

Palaidotas Vilniaus Saltoniškių kapinėse. Turi dukrą.

Su jo šeima draugiškus santykius palaiko LKPVA valdybos narė Rosita Turkienė.

______________________

2017-08-19 mirė Eugenijus Beinaravičius, gimęs 1951-02-02 (66 metai), VRM pensininkas nuo  1994-05-01. Į Asociaciją įstojo nuo pat jos veiklos pradžios 2012-11-22.

Po tarnybos TA 1973 m. įstojo į TSRS VRM Gorkio (Rusija) aukštąją mokyklą, kuri rengė busimus ekonominės policijos pareigūnus. Mokyklą baigė 1977 m. Po jos baigimo iki 1986 m. dirbto Lietuvos TSR VRM KSNG. Nuo 1986 m. tęsė tarnybą LTSR VRM transporto vidaus reikalų skyriaus Vilniaus st. kriminalinėje paieškoje. 1989 m. tapo šio skyriaus kriminalinės paieškos poskyrio viršininku. Po Nepriklausomybės atkūrimo 1991 m. buvo paskirtas LR VRM Policijos departamento Transporto policijos valdybos kriminalinės policijos skyriaus komisaru. Tarnybos metu buvo ne kartą skatintas.

Palaidotas Vilniaus Rokantiškių kapinėse. Turi sūnų ir 2 dukras.

Su jo šeima draugiškus santykius palaiko LKPVA buvęs narys Viačeslav Svilo.

_____________________

2017-09-23 mirė Igor Šestakov, gimęs 1959-04-27 (58 metai), VRM pensininkas nuo 2014-11-03. Į Asociaciją įstojo 2015-01-21.

Po tarnybos TA 1980 m. pradėjo dirbti Kauno m. Vidaus reikalų valdybos Kriminalinės paieškos skyriaus operatyvinės paieškos grupėje. 1989 m. neakivaizdžiai baigė TSRS VRM aukštąją milicijos mokyklą. Kilo karjeros kriminalinėje policijoje „žemėje“ laiptais ir 1994 m. buvo paskirtas Kauno m. VPK kriminalinės policijos nusikaltimų prieš asmenį (smurtinių nusikaltimų) tyrimo skyriaus komisaru (viršininku). Šiam skyriui, tiriančiam nužudymus, ginkluotus plėšimus ir kitus sunkius nusikaltimus jis vadovavo 20 metų. Šestakovo darbo stažas ir tik kriminalinėje policijoje 34 m.

2014 m. Lietuvos kriminalinės policijos biuro profesinės sąjungos jis buvo nominuotas kaip ilgiausiai Lietuvos kriminalinėje policijoje dirbantis pareigūnas.

Tarnybos metu daug kartų buvo skatintas, t.t. apdovanotas policijos pasižymėjimo ženklais – pirmojo laipsnio “Už nepriekaištingą tarnybą”, 2 kartus “Už pavyzdingą tarnybą”, vidaus reikalų ministru apdovanotas Vardiniu šaunamuoju ginklu.

Palaidotas Kauno Kleboniškio kapinėse. Turi sūnų ir dukrą.

Su jo šeima draugiškus santykius palaiko LKPVA narys Jurijus Milevskis.

______________________

2019-01-06 mirė Vidas Digrys, gimęs 1963-12-12 (55 metai), VRM pensininkas nuo 2003-06-10. Į Asociaciją įstojo 2018-04-25.

Nuo 1990 m. Ukmergės PK KP vyresnysis inspektorius, KP viršininkas.

Palaidotas Ariogalos m. (Raseinių rajonas) kapinėse. Turi sūnų ir dukrą.

Su jo šeima draugiškus santykius palaiko LKPVA valdybos narys Vilius Čepas.

______________________

2019-01-20 mirė Nikolaj Konovalov, gimęs 1949-04-11 (69 metai), VRM pensininkas nuo 2003-04-10. Į Asociaciją įstojo nuo pat jos veiklos pradžios 2012-11-22.

1991-1993 m. ir 1995-2003 m. dirbo Vilniaus m. VPK KP paieškos skyriuje, tarnavo ir kituose teisėsaugos padaliniuose. Buvo labai draugiško, linksmo būdo žmogus.

Palaidotas Vilniaus Liepynės kapinėse. Turi dukrą ir sūnų, kurie tarnauja Lietuvos teisėsaugoje.

Su jo šeima draugiškus santykius palaiko LKPVA narys Aleksej Konenkov.

__________________________

2019-05-15 mirė Eimutis Savickas, gimęs 1949-02-11 (70 metų), VRM pensininkas. Į Asociaciją įstojo 2013-11-21.

1979 – 1999 m. dirbo Kauno m. VRV KPS, Kauno m. Transporto policijos komisariate.

Palaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse. Turi 2 dukras, gyvenančias užsienyje ir sūnų.

Su jo šeima draugiškus santykius palaiko LKPVA narys Jurijus Milevskis.

_______________________

2019-06-16 mirė Piotras Babachinas, gimęs 1960-05-18 (59 metai), VRM pensininkas.  Į Asociaciją įstojo 2019-03-20.

1992 – 2003 m. iki išėjimo į pensiją dirbo LR VRM PD Operatyvinės veiklos tarnyboje, vyr. inspektorius. Didžiausia aistra buvo futbolas, pats žaidė, treniravo kolegas.

Palaidotas Vilniaus Liepkalnio sentikių kapinėse. Turi sūnų ir dukrą.

Su jo šeima draugiškus santykius palaiko LKPVA valdybos narys Olegas Rimanas.

________________________

2019-10-24 mirė Bachram (Kiamal ogli) Farchadov, gimęs 1960-05-18 (59 metai) Baku mieste, LR teisingumo ministerijos pensininkas nuo 2012-10-18. Į Asociaciją įstojo 2016-11-23.

Po tarnybos TA nuo 1981 m. tarnavo vidaus reikalų sistemoje Komi Respublikoje operatyvinės paieškos grupės viršininku. 1987 m. įstojo į TSRS VRM Vilniaus J. Bartašiūno spec. vidurinę mokyklą. Po jos baigimo 1989 m. tęsė tarnybą Komi Respublikoje, bet neužilgo grįžo į Lietuvą. 1991 m. balandžio mėn. buvo priimtas dirbti į Vilniaus m. 3 PK kriminalinę policiją inspektoriaus pareigoms. Ne kartą buvo skatintas. 1993 m. gegužės mėn. buvo atleistas iš VRS, nes neturėjo Lietuvos Respublikos pilietybės.

Gavęs LR pilietybę, dėjo dideles pastangas, kad sugrįžti dirbti į kriminalinę policiją. Po ilgos pertraukos 2007 m. sausio 11 d. vėl tapo statutiniu pareigūnu Kalėjimo departamento prie LR teisingumo ministerijos Vilniaus pataisos namuose. Iki 2012 m. spalio 17 d. Apsaugos ir priežiūros skyriuje vykdė prižiūrėtojo pareigas.

Buvo aistringas futbolo žaidėjas, labai domėjosi istorija. Palaidotas Vilniaus Karveliškių kapinėse.

Su jo artimaisiais draugiškus santykius palaiko LKPVA valdybos narys Olegas  Rimanas.