Naujienos2022-09-2 Jubiliejinis LKPVA sąskrydis. Molėtai

2022 rugsėjo 2-3 dienomis, Molėtų rajone prie Bebrusų ežero, mūsų Asocijacijos nariai su šeimomis susirinko į jubiliejinį sąskrydį skirtą paminėti 10 metų asociacijos steigimo sukakčiai. Sukakties proga buvo išleista knyga kurioje aprašomas asocijacijos steigimas, istorija, informacija apie asociacijos narius, jų prisiminimai ir t.t. Saskrydžio metu Policijos departamento Generalinis komisaras R. Požėla ir kiti garbingi svečiai pasveikino asociaciją su neeiliniu gimtadieniu. Buvo įteikti apdovanojimai asociacijos steigėjams ir aktyviems nariamas. Garbingi svečiai taip pat gavo dovanų asocijacijos knygą ir suvenyrus.  Puikus oras, gera nuotaika, šauni programa, garbingų svečių apsilankymas ir sveikinimai bei gausiai susirinkę Asocijacijos nariai su šeimomis leido puikiai laiką vaizdingoje gamtos apsuptyje.2022-05-14 Lietuvos policijos muziejus

2022-05-14 per Muziejų naktį Vilniaus AVPK pastate buvo atidarytas Lietuvos policijos muziejus. Šiuolaikiškai gražiai įrengtoje salėje atsispindėjo 3, o tiksliau 2,5 laikotarpiai. Tai 1918-1940 metai, 1988-1991 metai ir nuo 1991 metų iki dabar. Yra šiek tiek informacijos ir apie kriminalinę policiją. Kiekvienas gali pats suradus laiko čia apsilankyti ir įvertinti.2022-04-20 Visuotinio susirinkimo akimirkos

2022-04-20 Štai ir praėjo dar vienas visuotinis susirinkimas (pridedame nuotraukas). Galime drąsiai parašyti susirinkimui 9, aptarėme visas reikalingas temas pradedant nuo Asociacijos veiklos ir karo Ukrainoje ir baigiant busimuoju sąskrydžiu. Pirmininkas atvirai ir aiškiai išdėstė pozicijas visais rūpimais klausimais. Diskusijos metu keli nariai taip pat pateikė savo nuomones. Bendra visų oratorių pozicija – turime branginti Asociaciją, gerbti vieni kitus, kalbėti ir bendrauti, judėti į priekį. Į LKPVA priimtas naujas narys – klaipėdietis Sergej Liamcev, sveikiname jį įstojus pas mus. Dėkojame PD vadovybei už šiltą priėmimą, kibinus ir kavą, o ir generolo Renato Požėlos žodžiai, kad veteranų patirtis gali būti reikalinga ir neturime nustebti, jei sulauksime skambučio iš PD dar kartą patvirtino – esame didelės policijos sistemos sudedamoji dalis ir esame reikalingi ir mylimi. Tad šia gražia nata linkime visiems nuotaikingos pavasariškos dienos ir geros nuotaikos.2022-04-16 Talino teisėsaugos veteranų klubas

2022-04-16 LKPVA valdybos narys Olegas Rimanas Taline susitiko su vienintelės tokio pobūdžio Estijoje visuomeninės organizacijos – Teisėsaugos veteranų klubo pirmininku Artūru Čiulickiu. Pats Artūras iki 2002 m. vadovavo nusikaltimams prieš asmenį tyrimo skyriui Talino policijos prefektūroje. Šis klubas jungia 120 narių, kurių amžiaus vidurkis yra virš 70 metų. Kartą per mėnesį susitinka, kartą metuose leidžia rusų-estų kalba leidinį. Nuotraukuose padovanuoti mūsų Asociacijai keli ženkliukai – steigimo metų, 5-mečio ir mažas dabartinis. Estijos teisesaugos veteranai siunčia šiltus linkėjimus mūsų veteranams.2021-12-17 Asociacijos narių Kalėdinis vakarėlis Karališkoje kibininėje

2021-12-17 įvyko Asociacijos narių Kalėdinis vakarėlis Karališkoje kibininėje. Smagu, kad susirinko apie 60 Asociacijos narių su antrom pusėm, kandidatai tapti naujais nariai bei garbingi svečiai iš Policijos departamento, Lietuvos kriminalinės policijos biuro, Tarptautinės policijos asociacijos bei Lietuvos policijos veteranų asociacijos. Svečiai pasveikino gausiai susirinkusius asociacijos narius, įteikė dovanas. Asociacijos pirmininkas Algirdas Matonis pristatė naujus narius, kandidatus, įteikė pažymėjimus ir išdalino 2022 sieninius kalendorius. O. Rimanas priminė nariams apie kitais metais minimą Asociacijos jubiliejų ir paragino aktyviau pildyti nustatytos formos anketą. Vakarą vedė ir liūdėti neleido šaunūs muzikantai.


2021-11-24 Asociacijos narių susitikimas Žvėryno smuklėje

Tradiciškai paskutinį mėnesio trečiadienį mūsų asociacijos nariai renkasi kavinėje Žvėryno smuklė. Susitikime dalyvavo dešimt asocijos narių ir du nauji kandidatai. Susitikimo metu buvo įteiktas LKPVA nario pažymėjimas Mamertui Misiūnui, kuris neseniai įstojo į Asociaciją.Taip pat Algirdas Matonis trumpai pateikė informaciją iš lapkričio 5 d. LKPB Mokymo centre įvykusio Policijos patariamosios kolegijos posėdžio. Šiame pasėdyje Generalinis komisaras R. Požėla su pavaduotojais kolegijos nariams pristatė kas šiais metais nuveikta policijos sistemoje ir planus sekantiems metams. Patariamosios kolegijos nariai pristatė savo planuojamas priemones sekantiems 2022 metams. Aptarėme Kalėdinės šventės metmenis. Susitikimo metu Olegui Jakovlevui buvo įteikiamas suvenyras už geriausią mūsų komandos rezultatą šaudymo varžybose.D. Dargio sukurto filmo pristatymas ir Vladimiro Plotkino padėka

Esu labai dėkingas žurnalistui ir rašytojui Dailiui Dargiui bei jo kūrybinei komandai už trumpametražį filmą – Klaipėdos „Seklys“. Prieš kelis mėnesius tarp mūsų įvyko pokalbis apie realizuotą svajonę – uostamiestyje pastatytą skulptūrą „Seklys“, skirtą įamžinti kriminalinės policijos pareigūnų profesiją. Dėl su pandemija susijusių apribojimų susibūrimams neįvyko planuotas skulptūros pristatymas visuomenei. Įgarsinau mintį, kad būtų puiku sukurti trumputį filmą apie Klaipėdos kriminalinės policijos veteranų ir tarnaujančių kriminalinės policijos pareigūnų iniciatyvą ir kad apie ją sužinotų visi Lietuvos policijos pareigūnai ir veteranai.
Šiandien Dailius Klaipėdos kriminalinės policijos veteranų klubui padovanojo šitą filmą.

Klaipėdos seklys2021-10-27 KP dienos paminėjimas Katpedėlėje

2021-10-27 kavinėje Katpedėlė Vilniuje vyko Kriminalinės policijos dienos paminėjimas. Tradiciškai paminėjime dalyvavo aktyviausi Asocijacijos nariai. Asociacijos pirmininkas A. Matonis pasveikino susirinkusius, taip pat trumpai papasakojo apie Rotušėje vykusį KP dienos paminėjimą. Paminėjimo dalyvius pasveikino Asociacijos pirmasis pirmininkas V. Telyčėnas, bei kiti nariai.2021-10-26 KP dienos minėjimas Rotušėje

LKPB vadovų kvietimu, 2021-10-26 paminėti Kriminalinės policijos dieną į Vilniaus Rotušę buvo pakviesti mūsų Asociacijos valdybos nariai. Pirmininkas Algirdas Matonis įteikė, jau tradicija tapusią, LKPV asociacijos nominaciją – Ilgiausiai ištarnavusiam KP padalinuose ir dar tebedirbančiam KP pareigūnui. Šiais metais juo tapo Alytaus AVPK KP Kriminalistinių tyrimų skyriaus viršininkas Artūras Žvirblis, kurio tarnybos stažas tik KP padaliniuose – 36 metai 1 mėnesis ir 24 dienos.
Rotušėje vakar nuskambėjo daug šiltų žodžių apie kriminalinės policijos pasiaukojamą darbą tame tarpe ir prieštaringais laikais bei tikėjimą tuo, kad geri darbai, kaip kad ir geri gydytojai, lieka žmonių širdyse visiems laikams. Ačiū jums, kriminalinės policijos veteranai ir šiandienos tyrėjai už drąsą kovoti…Tiesa, Rotušėje buvo ir skeptikų, bet ar juos kas nors norės atsiminti po metų, ar po kitų.
2021-10-14 Šaudymo varžybos

2021 m. spalio 14 d. Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės ,,Aras“ šaudykloje Vilniuje, Minsko pl. 35. vyko Lietuvos policijos sistemos senjorų šaudymo varžybos. Varžybas organizavo ir joms vadovavo Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Žmogiškųjų išteklių valdyba kartu su Lietuvos policijos mokykla ir
Lietuvos policijos veteranų asociacija. Mūsų asociacijos nariai taip pat dalyvavo šiose varžybose. LKPVA atstovavo B. Lazutka, J. Rimkevičius, O. Jakovlevas ir D. Bernotas. Geriausiai iš LKPVA narių pasirodė O. Jakovlevas.2021-09-10 LKPVA sąskrydis. Molėtai

2021 rugsėjo 10-11 dienomis, Molėtų rajone prie Bebrusų ežero, mūsų Asocijacijos nariai su šeimomis susirinko į sąskrydį. Puikus oras, gera nuotaika, šauni programa, garbingų svečių apsilankymas ir sveikinimai bei gausiai susirinkę Asocijacijos nariai su šeimomis leido puikiai laiką vaizdingoje gamtos apsuptyje.

2021-08-24 LKPB mokymo centras Kaune

Šiandien grupė mūsų Asociacijos narių LKPB vadovų kvietimu ir transportu aplankė LKPB mokymo centrą Kaune. Veteranams LKPB vadovai pristatė nusikalstamumo tendencijas Lietuvoje, kriminalinės policijos vystymosi strategiją, policijos artėjančius struktūrinius pakeitimus, supažindino su centro veikla. Po to vyko įdomi diskusija. Pridedama keleta užfiksuotų susitikimo akimirkų.

2021-07-29 d. įvyko LKPVA visuotinis susirinkimas

• Susirinkusius pasveikino ir tolesnės sėkmės veikloje bei gero bendradarbiavimo su policija palinkėjo Generalinis komisaras Renatas Požėla, Policijos kapelionas Algirdas Toliatas, LKPB viršininkas Rolandas Kiškis.
• Asociacijos pirmininkas Algirdas Matonis pristatė 2020 m. veiklos ir finansinę ataskaitą, kuri susirinkimo buvo patvirtinta. Jis paminėjo, kad dėl pandemijos apribojimų LKPVA veikla 2020 metais buvo labai ribota. Saugant narių sveikatą buvo atsisakyta daugelio planuotų bendrų priemonių. Veiklos bei finansinė ataskaita, balandžio mėnesį buvo visiems pateikta susipažinimui.
• Revizorius Saulius Rasimavičius pateikė susirinkimui revizijos ataskaitą, kuri buvo taip pat patvirtinta.
• Įvyko revizoriaus rinkimai. Juo naujai kadencijai išrinktas Saulius Rasimavičius.
• Taip pat buvo išrinkta Asociacijos valdyba Naujai kadencijai valdybos nariais išrinkti : Rosita Turkienė, Dalius Bernotas, Olegas Rimanas, Algirdas Matonis, Benediktas Lazutka, Nikita Maliutinas, Vilius Čepas. LKPVA pirmininku išrinktas Algirdas Matonis.
• Paskelbta informacija dėl valdyboje priimto sprendimo 2021 m. rugsėjo 10-11 dienomis organizuoti sąskrydį.