Apie mus


Lietuvos policijos sistemoje įvairiuose kriminalinės policijos padaliniuose nuolat darbuojasi per tris tūkstančius kriminalinės policijos pareigūnų. Ir visus Juos vienija bendras tikslas atskleisti ir ištirti rengiamus, daromus ir įvykdytus nusikaltimus, surasti ir sulaikyti nusikalstamas veikas padariusius asmenis, pasislėpusius nuo teisėsaugos įtariamuosius, surasti dingusius be žinios žmones, apsaugoti nuo galimų grėsmių nukentėjusiuosius bei kitus proceso dalyvius, arba tiesiog​​ – apginti, apsaugoti, surasti…

Šie išvardinti bendri profesiniai tikslai ir kiti bendražmogiški tarpusavio bendravimo santykiai suartina kriminalinės policijos skirtingų padalinių žmones, o laikas, bendrai praleistas pasalose, sulaikymuose, apklausose, komandiruotėse ir kitokiose ekstremaliose, kartais net pavojingose situacijose, visam gyvenimui sulydo į vieną lydinį.

Bet kaip ir viskam, taip ir tarnybai kriminalinėje policijoje ateina pabaiga. Ir mes, baigę profesinę kriminalisto tarnystę, išsibarstome po įvairius UABus, saugos tarnybas, detektyvų biurus, ar tiesiog užsisklendžiame savyje ir dar gerai, jeigu šeimos rate.

Tačiau pas daugelį visam laikui išlieka profesinis solidarumas, supratimas, tarpusavio pasitikėjimas, nuolatiniai prisiminimai, nostalgija iki kruvino skausmo pamėgtam darbui, tapusiam gyvenimo būdu. Ir aišku, begalinis noras vėl susitikti, pabendrauti, prisiminti ir, gal būt, dar kažką bendrai nuveikti…
Nevienareikšmiai šį naują gyvenimo etapą išgyvena ir mūsų antrosios pusės, kuomet po daugelio metų blaškymosi, mes ėmėme pernelyg dažnai Joms painiotis namų koridoriuose…

Ir visa tai, bei dar daug visko kito nulėmė poreikį laisvai, visiškai savanoriškai, lygiateisiai susiburti vėl į vieną junginį. Šešių veteranų iniciatyvinė grupė 2012 m. spalio 26 d. Kriminalinės policijos dienos išvakarėse, įsteigė LIETUVOS KRIMINALINĖS POLICIJOS VETERANŲ ASOCIACIJĄ. Lietuvos kriminalinės policijos veteranų asociacijos pirmuoju pirmininku vieningai buvo išrinktas generalinis komisaras Vizgirdas Telyčėnas​. V. Telyčėnas pirmininkavo iki 2013-11-28. Sekantys pirminkai buvo: 2014-04-04 išrinktas Jurijus Milevskis; 2016-04-08 pirmininku išrinktas Nerijus Šiaulys, o 2017-04-07 – Algirdas Matonis kuris 2021-07-29 d. įvykusio LKPVA visuotinio susirinkimo metu vieningai buvo perrinktas antrai kadencijai.