Parama

 

Brangūs veteranai!

Valdyba prašo visus, kas nori ir gali, deklaravimo metu (iki gegužės 1 d.) 1,2 procentus pervesti LKPV asociacijai. Tai gali padaryti tik deklaravimo laikotarpiu (praeitais metais) dirbę  nariai.

   Gyventojas, nusprendęs paskirti dalį pajamų mokesčio paramos gavėjams ir (ar) politinėms organizacijoms, turi pateikti Prašymą, kad dalis pajamų mokesčio būtų pervesta:

1. 2024 metais (nuo 2023 m. mokestinio laikotarpio pajamų):

1.1. vienam ar keliems paramos gavėjams (išskyrus profesines sąjungas arba profesinių sąjungų susivienijimus) – iki 1,2 procento (įskaitant 1,2 procento) pajamų mokesčio sumos ir (ar)

1.2. vienai ar kelioms politinėms organizacijoms – iki 0,6 procento (įskaitant 0,6 procento) pajamų mokesčio sumos; ir (ar)

1.3. vienam ar keliems paramos gavėjams – profesinėms sąjungoms arba profesinių sąjungų susivienijimams – iki 0,6 procento (įskaitant 0,6 procento) pajamų mokesčio sumos;

PRAŠYMO UŽPILDYMAS

  Prašymas užpildomas elektroniniu būdu, prisijungus prie Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinės sistemos (toliau – EDS), tiesiogiai portale (realiu laiku) adresu http://deklaravimas.vmi.lt.

PRAŠYMO PATEIKIMAS

  Prašymas mokesčių administratoriui teikiamas ir jo duomenys tikslinami, realiu laiku prisijungus prie EDS, remiantis Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinės sistemos naudojimo taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2021 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. VA-72 „Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos Elektroninio deklaravimo informacinės sistemos naudojimo taisyklių patvirtinimo“.