Istorija

​Lietuvos Kriminalinės policijos istorija

Gerbiamieji Lietuvos kriminalinės policijos veteranų asociacijos nariai, rėmėjai,  visi, kurie domisi mūsų asociacijos veikla, kurie skaito internetinį asociacijos tinklalapį, kuriems reikšminga ir svarbi kriminalinės policijos raida, jos istorija, ir aišku, Jos Žmonės – kriminalistai .

     Angelų sargų- Lietuvos policijos 95-ojo gimtadienio proga, o taip pat Lietuvos kriminalinės policijos 95-ūjų įkūrimo  metinių įšvakarėse, bei  veikdami pagal LKPVA įstaus, pradedame dokumentinės medžiagos apie Lietuvos kriminalinę policiją publikavimą asociacijos internetiniame puslapyje.

       Kol kas ,visa  istorinė dokumentika  yra surinkta asociacijos valdybos iniciatyva. Būtų labai reikšminga, jeigu ir Jūs prisijungtumėte prie mūsų.

      Pradžiai Jūsų skaitymui  pateikiame proginį straipsnį Lietuvos policijos mėnesiniame laikraštyje POLICIJA,  dešimčiai policijos darbo metų sukakus :

LKPVA valdyba tęsia Angelų sargų, Lietuvos policijos, 95-ųjų įkūrimo metinių išvakarėse pradėtą istorinės dokumentikos apie Lietuvos Kriminalinę policiją publikavimą internetiniame tinklalapyje.

Šį kartą pateikiame Jūsų dėmesiui kelis straipsnius apie Kriminalinę policiją iš 1928 m. rugsėjo mėnesio laikraščio „POLICIJA”  9 (49) nr., skirto „Dešimčiai policijos darbo metų sukakus”.

Tuometinio laikraščio straipsniuose pabandyta atsakyti į klausimą – kodėl reikalinga kriminalinė policija? Nuosekliai aprašoma Kriminalinės policijos kūrimosi chronologija, įvardinami pirmieji Jos vadovai ir kūrėjai, aprašomos darbo sąlygos, tolimesnis plėtojimasis ir tvarkymas. Bandoma atskleisti žvalgybos, kaip politinės policijos sąsajas su kriminaline policija ir tolimesnę jų evoliuciją.