In Memoriam


 

2024-06-12 d. mirė ANATOLIJUS MENDUS, gimęs 1959-01-08 (65 metų), VRM pensininkas nuo 2001 m. Į Asociaciją įstojo 2019-03-20.

1980 metais įstojo mokytis į TSRS Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus J. Bartašiūno specialiąją vidurinę mokyklą. 1982 metais, baigęs šią mokyklą, buvo nusiųstas dirbti į Mažeikių spec. komendantūros kriminalinės paieškos poskyrį. Teko dirbti operatyvinį – profilaktinį darbą su spec. komendantūros žinioje esančiais nuteistaisiais, kurie dirbo statant naftos kombinatą. Apie 1984 metus buvo pervestas į Transporto milicijos valdybos Kriminalinės paieškos skyrių, o 1993 metais – į Vilniaus r. policijos komisariato (PK) Kriminalinės policijos skyrių, kur dirbo inspektoriumi. 1998 m. dėl asmeninių priežasčių perėjo dirbti į Šalčininkų r. PK apylinkės įgaliotinio pareigas, jas ėjo iki išėjimo į pensiją. Palaidotas Vilniaus miesto Šv. Eufrosinijos stačiatikių kapinėse.
Su jo artimaisiais santykius palaiko LKPVA narys Romualdas Mataitis.

 

 

 

 

2024-04-28 D.Britanijoje mirė IRINA DUBINIENĖ, gimusi 1961-03-06 (63 m.),  VRM  pensininkė  nuo 2015-04-24.  Į  Asociaciją įstojo 2015-06-19.

1985 metais   baigė  Sąjunginį  neakivaizdinį  teisės  institutą   Maskvoje.  Tarnybą pradėjo 1984-12-24  Vilniaus m. Spalio r. VK  VRS tardymo poskyrio tardytoja. Nuo  1999-01-18  dirbo  Policijos  departamento  prie  VRM  kvotos  tarnybos inspektore, vyresnioji  inspektore.  Nuo  1999-05-01 iki 2000-12-31 Krimina-linės  policijos  Kvotos  tarnybos  vyresnioji  inspektorė.  Nuo 2001-01-01 iki 2003-04-30 – Tardymo departamento prie VRM –  Kvotos ir tardymo kon-trolės skyriaus vyresnioji inspektorė(vyresnioji tardytoja), komisarė inspekto-rė (vyresnioji tardytoja). Nuo 2003-05-01 iki 2005-08-31 Policijos departa-mento   prie   VRM –  Valdymo  tarnybos   (Valdymo vyriausiosios valdybos) Ikiteisminio tyrimo organizavimo ir koordinavimo valdybos Veiklos analizės ir metodikos skyriaus komisarė inspektorė, vyresnioji tyrėja. Nuo 2005-09-01 iki 2013-06-30 Kriminalinės  policijos  valdybos  Veiklos  organizavimo skyriaus vyriausioji tyrėja. Bendras darbo stažas kriminalinė policijoje ir kitose, pagal veiklos pobūdį (nusikaltimų tyrimas) susijusiose  pareigose  sudarė  daugiau kaip 16 metų. Kaip minėjo  pati  Irina,  į  šį laiką dar neįskaitytas apie 2 metų laikotarpis,  kai  eidama  Vilniaus  m.  2  PK  Štabo  Analizės,  planavimo  ir  kontrolės grupės inspektorės pareigas, po Lietuvos nepriklausomybės atkū-rimo 1990 m. buvo  pakartotinai  perkelta  laikinai  dirbti  Vilniaus  m.  2  PK Tardymo poskyrio tardytoja. Buvo atskiras VRM ministro įsakymas grąžinti į tardymą visus buvusius tardytojus, nes tuo metu tardyme pritrūko profesio-nalų su atitinkamu išsilavinimu. Per savo tarnybos policijoje metus taip pat dirbo Vilniaus m. 2 PK,  3PK Štabo Informatikos tarnyboje. Bendras vidaus tarnybos stažas – 32 m. 7 mėn. 8 d. Turi VRM ir Policijos apdovanojimų. Kremuota ir palaidota D.Britanijos Birmingemo miesto kapinėse.
Su jos artimaisiais santykius palaiko LKPVA valdybos narys Olegas Rimanas.

 

2022-03-14 mirė GARI NIKOLAJONOK, gimęs 1937-09-14 (84 m.), vidaus tarnybos pulkininkas, nusipelnęs treneris, garbės sporto meistras, VRM pensininkas nuo 1998-07-30. Į Asociaciją įstojo 2014-08-29.

1961 m. baigė Baltarusijos kūno kultūros institutą. Aktyviai dalyvavo sporto gyvenime – kaip sportininkas, treneris, pedagogas. 1962 m. tapo graikų-romėnų imtynių TSRS sporto meistru, daugelio čempionatų, taip pat tarptautinių, čempionas ir prizininkas. 1972 m. per Miuncheno olimpinese žaidynese teko garbė būti graikų-romėnų imtynių rinktinės treneriu. Darbą vidaus reikalų sistemoje pradėjo 1979 m., kai tapo katedros viršininko padėjėju Minsko aukštojoje TSRS Vidaus reikalų ministerijos mokykloje. Tais pačiais metais apgynė pedagogikos mokslų daktaro disertaciją. 1982 m. baigė Dagestano Ordžonikidzės aukštąją karo mokyklą. Iki 1990 m. dirbo fakulteto viršininko padėjėju Minsko aukštojoje milicijos mokykloje, vėliau iki 1998 m. – Lietuvos teisės universiteto Fizinio auklėjimo katedros docentu. 1994 m. tapo socialinių mokslų daktaru. Nemažai būsimų ir esamų kriminalinės policijos pareigūnų „perėjo“ per jo rankas. Per beveik 30 metų pedagoginio darbo laikotarpį parašė apie 90 mokslinių darbų fizinio rengimo ir kovinės savigynos temomis. Daug kartų buvo apdovanotas garbės ženklais, sertifikatais, padėkomis už nuopelnus Lietuvos sportui, teisėsaugai. Palaidotas Vilniaus Sudervės kapinių kolumbariume.
Su jo antra žmona kaimyniškus santykius palaiko LKPVA narys Romualdas Mataitis.

______________________

2017-07-02 mirė Genadijus Bortnikovas, gimęs 1963-01-17 (54 metai), VRM pensininkas nuo 2012-09-11. Į Asociaciją įstojo nuo pat jos veiklos pradžios 2012-11-22.

Po tarnybos TA 1983 m. pradėjo tarnauti VRM Pataisos darbų kolonijoje Vilniuje, 1984 m. įstojo į TSRS VRM J. Bartašiuno spec. vidurinę milicijos mokyklą Vilniuje. Po jos baigimo 1986 m. iki 1992 m. dirbo operatyvinį darbą Marijampolės Pataisos darbų kolonijoje. Nuo 1992 m. iki išėjimo į pensiją 2012 m. (20 metų) dirbo vienoje vietoje – Vilniaus m. 1 PK kriminalinės policijos nusikaltimų tyrimo skyriuje. Tarnybos metu buvo ne kartą skatintas, t.t. apdovanotas policijos pasižymėjimo ženklais – trečiojo laipsnio ,,Už nuopelnus“, pirmojo laipsnio „Už nepriekaištingą tarnybą”, 2-ojo laipsnio Vidaus reikalų ministerijos atminimo ženklu „Tėvynės labui”.

Palaidotas Vilniaus Saltoniškių kapinėse. Turi dukrą.

Su jo šeima draugiškus santykius palaiko LKPVA valdybos narė Rosita Turkienė.

______________________

2017-08-19 mirė Eugenijus Beinaravičius, gimęs 1951-02-02 (66 metai), VRM pensininkas nuo  1994-05-01. Į Asociaciją įstojo nuo pat jos veiklos pradžios 2012-11-22.

Po tarnybos TA 1973 m. įstojo į TSRS VRM Gorkio (Rusija) aukštąją mokyklą, kuri rengė busimus ekonominės policijos pareigūnus. Mokyklą baigė 1977 m. Po jos baigimo iki 1986 m. dirbto Lietuvos TSR VRM KSNG. Nuo 1986 m. tęsė tarnybą LTSR VRM transporto vidaus reikalų skyriaus Vilniaus st. kriminalinėje paieškoje. 1989 m. tapo šio skyriaus kriminalinės paieškos poskyrio viršininku. Po Nepriklausomybės atkūrimo 1991 m. buvo paskirtas LR VRM Policijos departamento Transporto policijos valdybos kriminalinės policijos skyriaus komisaru. Tarnybos metu buvo ne kartą skatintas.

Palaidotas Vilniaus Rokantiškių kapinėse. Turi sūnų ir 2 dukras.

Su jo šeima draugiškus santykius palaiko LKPVA buvęs narys Viačeslav Svilo.

_____________________

2017-09-23 mirė Igor Šestakov, gimęs 1959-04-27 (58 metai), VRM pensininkas nuo 2014-11-03. Į Asociaciją įstojo 2015-01-21.

Po tarnybos TA 1980 m. pradėjo dirbti Kauno m. Vidaus reikalų valdybos Kriminalinės paieškos skyriaus operatyvinės paieškos grupėje. 1989 m. neakivaizdžiai baigė TSRS VRM aukštąją milicijos mokyklą. Kilo karjeros kriminalinėje policijoje „žemėje“ laiptais ir 1994 m. buvo paskirtas Kauno m. VPK kriminalinės policijos nusikaltimų prieš asmenį (smurtinių nusikaltimų) tyrimo skyriaus komisaru (viršininku). Šiam skyriui, tiriančiam nužudymus, ginkluotus plėšimus ir kitus sunkius nusikaltimus jis vadovavo 20 metų. Šestakovo darbo stažas ir tik kriminalinėje policijoje 34 m.

2014 m. Lietuvos kriminalinės policijos biuro profesinės sąjungos jis buvo nominuotas kaip ilgiausiai Lietuvos kriminalinėje policijoje dirbantis pareigūnas.

Tarnybos metu daug kartų buvo skatintas, t.t. apdovanotas policijos pasižymėjimo ženklais – pirmojo laipsnio „Už nepriekaištingą tarnybą”, 2 kartus „Už pavyzdingą tarnybą”, vidaus reikalų ministru apdovanotas Vardiniu šaunamuoju ginklu.

Palaidotas Kauno Kleboniškio kapinėse. Turi sūnų ir dukrą.

Su jo šeima draugiškus santykius palaiko LKPVA narys Jurijus Milevskis.

______________________

2019-01-06 mirė Vidas Digrys, gimęs 1963-12-12 (55 metai), VRM pensininkas nuo 2003-06-10. Į Asociaciją įstojo 2018-04-25.

Nuo 1990 m. Ukmergės PK KP vyresnysis inspektorius, KP viršininkas.

Palaidotas Ariogalos m. (Raseinių rajonas) kapinėse. Turi sūnų ir dukrą.

Su jo šeima draugiškus santykius palaiko LKPVA valdybos narys Vilius Čepas.

______________________

2019-01-20 mirė Nikolaj Konovalov, gimęs 1949-04-11 (69 metai), VRM pensininkas nuo 2003-04-10. Į Asociaciją įstojo nuo pat jos veiklos pradžios 2012-11-22.

1991-1993 m. ir 1995-2003 m. dirbo Vilniaus m. VPK KP paieškos skyriuje, tarnavo ir kituose teisėsaugos padaliniuose. Buvo labai draugiško, linksmo būdo žmogus.

Palaidotas Vilniaus Liepynės kapinėse. Turi dukrą ir sūnų, kurie tarnauja Lietuvos teisėsaugoje.

Su jo šeima draugiškus santykius palaiko LKPVA narys Aleksej Konenkov.

__________________________

2019-05-15 mirė Eimutis Savickas, gimęs 1949-02-11 (70 metų), VRM pensininkas. Į Asociaciją įstojo 2013-11-21.

1979 – 1999 m. dirbo Kauno m. VRV KPS, Kauno m. Transporto policijos komisariate.

Palaidotas Kauno Petrašiūnų kapinėse. Turi 2 dukras, gyvenančias užsienyje ir sūnų.

Su jo šeima draugiškus santykius palaiko LKPVA narys Jurijus Milevskis.

_______________________

2019-06-16 mirė Piotras Babachinas, gimęs 1960-05-18 (59 metai), VRM pensininkas.  Į Asociaciją įstojo 2019-03-20.

1992 – 2003 m. iki išėjimo į pensiją dirbo LR VRM PD Operatyvinės veiklos tarnyboje, vyr. inspektorius. Didžiausia aistra buvo futbolas, pats žaidė, treniravo kolegas.

Palaidotas Vilniaus Liepkalnio sentikių kapinėse. Turi sūnų ir dukrą.

Su jo šeima draugiškus santykius palaiko LKPVA valdybos narys Olegas Rimanas.

________________________

2019-10-24 mirė Bachram (Kiamal ogli) Farchadov, gimęs 1960-05-18 (59 metai) Baku mieste, LR teisingumo ministerijos pensininkas nuo 2012-10-18. Į Asociaciją įstojo 2016-11-23.

Po tarnybos TA nuo 1981 m. tarnavo vidaus reikalų sistemoje Komi Respublikoje operatyvinės paieškos grupės viršininku. 1987 m. įstojo į TSRS VRM Vilniaus J. Bartašiūno spec. vidurinę mokyklą. Po jos baigimo 1989 m. tęsė tarnybą Komi Respublikoje, bet neužilgo grįžo į Lietuvą. 1991 m. balandžio mėn. buvo priimtas dirbti į Vilniaus m. 3 PK kriminalinę policiją inspektoriaus pareigoms. Ne kartą buvo skatintas. 1993 m. gegužės mėn. buvo atleistas iš VRS, nes neturėjo Lietuvos Respublikos pilietybės.

Gavęs LR pilietybę, dėjo dideles pastangas, kad sugrįžti dirbti į kriminalinę policiją. Po ilgos pertraukos 2007 m. sausio 11 d. vėl tapo statutiniu pareigūnu Kalėjimo departamento prie LR teisingumo ministerijos Vilniaus pataisos namuose. Iki 2012 m. spalio 17 d. Apsaugos ir priežiūros skyriuje vykdė prižiūrėtojo pareigas.

Buvo aistringas futbolo žaidėjas, labai domėjosi istorija. Palaidotas Vilniaus Karveliškių kapinėse.

Su jo artimaisiais draugiškus santykius palaiko LKPVA valdybos narys Olegas  Rimanas.