Narystė

 

KAS GALI  BŪTI ASOCIACIJOS NARIU?

Asociacijos nariu gali būti Lietuvos Respublikos piliečiai tarnavę Lietuvos kriminalinėje policijoje gaunantys pareigūnų ir karių valstybinę pensiją už tarnybą, taip pat dar tarnaujantys policijoje pareigūnai, ir stojimo į asociaciją dieną, turintys teisę šią pensiją gauti, kiti asmenys (dirbę kartu ekspertai, tardytojai, kitų tarnybų darbuotojai) pripažįstantys asociacijos įstatus ir norintys dalyvauti jos veikloje.

KAIP TAPTI ASOCIACIJOS NARIU?

 

Asociacijos nariu tampama:

  • Pateikus asociacijos valdybai prašymą įstoti į asociaciją;   PRAŠYMAS
  • Vadovautis Lietuvos kriminalinės policijos veteranų asociacijos įstatais ir įsipareigojus laikytis jų reikalavimų.
  • Susimokėjus į sąskaitą  nustatyto dydžio nario metinį (stojamąjį) mokestį;

Valdyba priima sprendimą artimiausiame savo posėdyje.

 

KOKIA NAUDA BŪTI ASOCIACIJOS NARIU

Nauda abipusė. Asociacija atstovauja ir nustatyta tvarka gina savo narių teises ir teisėtus interesus visose LR valstybės valdžios ir savivaldos institucijose, visuomeninėse, nevyriausybinėse organizacijose, teisme.

Asociacija sprendžia kartu su valstybinėmis institucijomis veteranų socialines problemas, medicininės reabilitacijos klausimus. Taip pat asociacija gali verstis ūkine komercine veikla įdarbindama narius ir artimiausius giminaičius tos veiklos funkcijoms vykdyti. Savo ruožtu asociacijos nariai propaguoja ir populiarina policijos pareigūno profesiją, puoselėja ir stiprina organizaciją.