2021-07-29 d. įvyko LKPVA visuotinis susirinkimas

2021-07-29 d. įvyko LKPVA visuotinis susirinkimas

• Susirinkusius pasveikino ir tolesnės sėkmės veikloje bei gero bendradarbiavimo su policija palinkėjo Generalinis komisaras Renatas Požėla, Policijos kapelionas Algirdas Toliatas, LKPB viršininkas Rolandas Kiškis.
• Asociacijos pirmininkas Algirdas Matonis pristatė 2020 m. veiklos ir finansinę ataskaitą, kuri susirinkimo buvo patvirtinta. Jis paminėjo, kad dėl pandemijos apribojimų LKPVA veikla 2020 metais buvo labai ribota. Saugant narių sveikatą buvo atsisakyta daugelio planuotų bendrų priemonių. Veiklos bei finansinė ataskaita, balandžio mėnesį buvo visiems pateikta susipažinimui.
• Revizorius Saulius Rasimavičius pateikė susirinkimui revizijos ataskaitą, kuri buvo taip pat patvirtinta.
• Įvyko revizoriaus rinkimai. Juo naujai kadencijai išrinktas Saulius Rasimavičius.
• Taip pat buvo išrinkta Asociacijos valdyba Naujai kadencijai valdybos nariais išrinkti : Rosita Turkienė, Dalius Bernotas, Olegas Rimanas, Algirdas Matonis, Benediktas Lazutka, Nikita Maliutinas, Vilius Čepas. LKPVA pirmininku išrinktas Algirdas Matonis.
• Paskelbta informacija dėl valdyboje priimto sprendimo 2021 m. rugsėjo 10-11 dienomis organizuoti sąskrydį.