2024 visuotinis susirinkimas

Susirinkimas įvyko 2023-04-05. Visuotiniame susirinkime dalyvavo Lietuvos policijos generalinis komisaras Renatas Požėla ir Lietuvos kriminalinės policijos biuro viršininkas Arūnas Maskoliūnas.

R. Požėla informavo susirinkimo dalyvius apie pokyčius Lietuvos policijoje, pasidžiaugė, kad Lietuvoje mažėja sunkių ir labai sunkių nusikaltimų, kurių dabar yra ištiriama apie 80%. Pasakė, kad policijos finansavimas didėja, tačiau dar yra daug iššūkių, kaip pavyzdžiui buvo NATO samito organizavimas, daug remiama Ukraina. Palinkėjo ir toliau intensyvinti ir gilinti ryšius su veikiančia Lietuvos policija. A. Maskoliūnas pasakė, kad šiuolaikinė Kriminalinė policija turi būti svarbi ir dinamiška, pasveikino susirinkimo dalyvius.

A. Matonis pristatė LKPVA 2023 metų veiklos ataskaitą, informavo apie gautas pajamas ir išlaidas, atsakė į asociacijos narių iškeltus klausimus. Jis paminėjo, kad gerai pavyko suorganizuoti LKPVA narių ir jų šeimos narių sąskrydį, ypatingai gausiai asociacijos nariai dalyvavo minint Kriminalinės policijos dieną, sudalyvauta šaudymo varžybose, suorganizuotas Kalėdinis vakarėlis. LKPVA revizorius S. Rasimavičius perskaitė jo parengtą LKPVA finansinės veiklos ataskaitą. Buvo organizuojami LKPVA valdybos ir pirmininko rinkimai. Nutarta patvirtinti šios sudėties LKPVA valdybą: Algirdas Matonis, Olegas Rimanas, Rosita Turkienė, Dalius Bernotas, Benediktas Lazutka, Nikita Maliutinas ir Vilius-Kazys Čepas. LKPVA pirmininku išrinkti Algirdą Matonį. Susirinkimo dalyviai vieningai pasiūlė palikti revizoriumi Saulių Rasimavičių.

N. Maliutinas perskaitė teikimą dėl LKPVA Garbės nario vardo suteikimo netikėtai mirusiam Boris Blank. LKPVA nariai vieningai pritarė dėl LKPVA Garbės nario vardo suteikimo B. Blank.

O. Rimanas pasidžiaugė, kad į susirinkimą atvyko daug LKPVA narių. Taip pat paprašė, kad pildant pajamų deklaraciją, esant galimybei, būtų užpildomi ir prašymai dėl 1,2% pajamų mokesčio skyrimo LKPVA bei 0,6% pajamų mokesčio skyrimo LKPB PS.