Netektis

LKPVA valdyba reiškia  nuoširdžią užuojautą, Irinos Dubinienės šeimai ir artimiesiems, dėl LKPVA narės mirties. Irina paliko šią žemelę balandžio 28 dieną D.Britanijoje, ten ir bus palaidota. Irina labai prisidėjo prie mūsų partnerių-bendros policijos veteranų asociacijos veiklos. Dalyvavo keliuose LKPVA renginiuose, tačiau sveikata neleido būti ilgiau su savo bendražy- giais, tad paskutiniu metu tik kartais, būdama D.Britanijoje, el.paštu bendravo su LKPVA nariais… 

Amžiną atilsį, Irina…

Žmogus bejėgis, gamta ta visagalė,
Prieš juodą nebūtį lemties.
Sprendimo jos pakeisti niekas negali,
Dar taip reikėjo Tavo rankų ir širdies.