Netektis

LKPVA valdyba reiškia  nuoširdžią užuojautą, Irinos Dubinienės šeimai ir artimiesiems, dėl LKPVA narės mirties. Irina paliko šią žemelę balandžio 28 dieną D.Britanijoje, […]