LKPVA visuotinis narių susirinkimas

Dėl visuotinio rinkiminio susirinkimo šaukimo.
Valdybos nariai aptarė klausimą dėl visuotinio rinkiminio susirinkimo organizavimo ir susirinkimo darbotvarkės. Pasiūlyta susirinkimą šaukti 2018 m. balandžio 13 d. Vilniuje, Visorių g. 27A.

NUTARTA:
1. Šaukti visuotinį rinkiminį LKPVA narių susirinkimą 2018 m. balandžio 13 d., 17.00 val., Vilniuje, Visorių g. 27A.
2. Apie šį sprendimą paskelbti LKPVA interneto svetainėje. Atsakingas – V. Usačiovas.
3. Už susirinkimo organizavimą atsakingas O. Rimanas.
4. Patvirtinti sekančią darbotvarkę:
• LKPVA veiklos ataskaita.
• Revizoriaus ataskaita ir rinkimai.
• Naujų LKPVA valdybos narių rinkimai.
• Kiti klausimai.