2021-11-24 Asociacijos narių susitikimas Žvėryno smuklėje

Tradiciškai paskutinį mėnesio trečiadienį mūsų asociacijos nariai renkasi kavinėje Žvėryno smuklė. Susitikime dalyvavo dešimt asocijos narių ir du nauji kandidatai. Susitikimo metu buvo įteiktas LKPVA nario pažymėjimas Mamertui Misiūnui, kuris neseniai įstojo į Asociaciją.Taip pat Algirdas Matonis trumpai pateikė informaciją iš lapkričio 5 d. LKPB Mokymo centre įvykusio Policijos patariamosios kolegijos posėdžio. Šiame pasėdyje Generalinis komisaras R. Požėla su pavaduotojais kolegijos nariams pristatė kas šiais metais nuveikta policijos sistemoje ir planus sekantiems metams. Patariamosios kolegijos nariai pristatė savo planuojamas priemones sekantiems 2022 metams. Aptarėme Kalėdinės šventės metmenis. Susitikimo metu Olegui Jakovlevui buvo įteikiamas suvenyras už geriausią mūsų komandos rezultatą šaudymo varžybose.