Pareigūno atviras laiškas policijos vadovams

PAREIGŪNO ATVIRAS LAIŠKAS POLICIJOS VADOVAMS
      ​Ginti,saugoti,padėti…
Mūsų policijos, manau ir mano, kaip sąžiningo policininko credo. Niekada neabejojau šių žodžių prasme ir verte, kuri per mūsų policijos istoriją iš siekiamybės tapo realybe. Visų mūsų:- sąžiningų, ištikimų priesaikai pareigūnų dėka. Suprasdamas visas gyvenimo realijas, visuomenės poreikius,  būtinybę tobulėti, keistis, prisitaikyti prie sparčiai besikeičiančių technologinių sprendimų ir nuo jų neatsilikti, taipogi būdamas lojalus policijos bendruomenės narys, su viltimi laukiau teisingų, protingų bei profesionalių policijos vadovybės sprendimų, kurie mūsų policijos įstaigą, pareigūnus, padarytų pavyzdine valstybės tarnybos įstaiga  sugebančią pilnavertiškai vykdyti savo funkcijas, patrauklią jaunajai kartai, tikinčiai kad Lietuvos kriminalinės policijos biuras yra būtent ta ognizacija, kuri pilnai atitiks jų teisėtus lūkesčius, kurioje yra neribotos galimybės tobulėti bei realizuoti save.
Su pasitikėjimu bei viltimi sutikau policijos vadovybės sprendimą eilinį kartą atlikti Lietuvos kriminalinės policijos biuro reorganizaciją. Aš ir kiti mano kolegos tikėjomis, kad bus protingai optimizuotos mūsų įstaigos funkcijos, reorganizacija padės įstaigai, jos darbuotojams toliau sėkmingai kovoti su profesionaliu bei organizuotu nusikalstamumu tarpregioniniu bei tarptautiniu lygmeniu. Labai gaila ir apmaudu, kad eilinį kartą viskas vyksta, netgi jau įvyko ,kaip ir visada – be aiškumo, visiems suprantamų vertinimo kriterijų, eilinį kartą viskas daroma už “uždarų durų“ be jokių oficialių paaiškinimų, eilinį kartą ( galbūt netgi specialiai ) informacija skleidžiama „pletkų” lygyje, pareigūnai patiria nepelnytą moralinį ir psichologinį diskomfortą.
Norėčiau Jūsų retoriškai paklausti:
Kodėl dalis Lietuvos kriminalinės policijos biuro pareigūnų, jų tarpe ir aš, kurie per daugelį tarnybos metų biure bei kitose policijos įstaigose užsitarnavo nepriekaištingą reputaciją, ne kartą ir ne du skatinti, dalyvavo atskleidžiant ne vieną sunkų ir labai sunkų nusikaltimą tiek šalies tiek tarptautiniu mastu, biuro, departamento vadovybės buvo pristatomi kaip pavyzdys, kaip kolektyvinio darbo rezultatas, rodomi kaip pavyzdys kitiems šalies policijos pareigūnams, visuomenei, staiga patapo niekam nereikalingi savo darbe, dalis jų (vyresnieji tyrėjai kaip pareigybė) iš vis eliminuota, jiems niekas nesiteikė paaiškinti ar padėti ,pasiūlyti kaźkokių alternatyvų.
Kodėl ir kokias kriterijais vadovaujantis buvo atrinkta dalis pareigūnų ( vyresniųjų tyrėjų) kurie 2015 metų pabaigoje, prieš naujo Vidaus tarnybos statuto įsigliojimą, be jokių atrankų ( taip pažeidžiant nepatekusių į tą sarašą pareigūnų teisėtus lūkesčius ) buvo pervesti į vyriausiųjų tyrėjų pareigas, kurios jiems suteikė galimybę, kad bus pasiūlytos lygiavertės pareigos naujoje biuro struktūroje?
Kodėl pareigūnams neturintiems jokių nuobaudų, pareigūnams kurių kompetencija niekas niekada nėra oficialiai ar neoficialiai suabejojęs, pareigūnams neturintiems jokio žinomo neigiamo šleifo dėl jų darbinės ir nedarbinės veiklos, nėra siūlomos pareigos naujoje biuro struktūroje. Kodėl deklaruojamoje reorganizacijoje yra numatytas vienas pareigūnų skaičius biure ( ~450) , o šiai dienai aiškinama, kad bus paliktas žymiai mažesnis(~ 380).  Nesant jokių paaiškinimų, didelė dalis pareigūnų supranta, kad tai yra panašu į raganų medžioklę, po kurios atsikračius dalies pareigūnų, po balandžio 11 bus steigiamos naujos pareigybės.
Kodėl eilinį kartą būsimų pareigūnų pareigybinių funkcijų aprašymai skubos tvarka po kelis kartus yra keičiami ( susidaro įspūdis kad tai priderinama konkretiems pareigūnams, nes sumažintas užsienio kalbos lygio reiklavimas ar panaikintas reikalavimas turėti vairuotojo pažymėjimą tikrai nepakelia profesionalumo kartelės pareigūnui pretenduojančiam į šią pareigybę). Visą tai mes visi matome “Avilyje“.
Pažeidžiant LKPB kolektyvinės sutarties nuostatus, kuriuose numatyta, kad reorganizacijos metu LKPB vadovybė turėtų kartą per mėnesį informuoti pareigūnus apie laisvas pareigybes Lietuvos policijoje, tai buvo pirmą kartą buvo padaryta vakar t.y.  2016-03-24. Visą laikotarpį nuo įspėjimo lapelio įteikimo ( nuo 2015-12-11) didelė dalis LKPB pareigūnų tiesiog negalėjo atlikinėti savo funkcijų ir dirbti savo darbo, nes buvo nežinomybėje dėl savo ateities.
2016-03-24 galų gale pateikus laisvų pareigybių sarašą (tik) Vilniaus AVPK ir pradėjus domėtis galimybe jas užimti, paaiškėjo kad dalis jų yra naikintinos, jos egzistuoja formaliai. ( aš domėjausi dėl trijų pareigybių Vilniaus AVPK, dėl dviejų iš jų išsiūsti raštai į PD dėl jų panaikinimo siekiant vietoj tyrėjų pareigybių įsteigti vyresniųjų tyrėjų pareigybes, o trečia laikoma neužpildyta siekiant išlaikyti reikalaujamą 10% nekompletą.
Dabar susidarė tokia situacija,kad pareigūnai , kurie turi 15-19 metų darbo stažą, įvairius įsipareigojimus kredito įstaigoms,  paliekami nežinioje. Nepamirškime ir apie nežinią dėl ateities jų šeimose, juk daugelis jų turi mažamečius vaikus. Nelaimėliai,kuriems neatsiranda vietos naujoje struktūroje, blaškosi po neaiškios kilmės ir legitimumo vertinimo komisijas, sprendžia testus, po kurių taipogi negauna jokių atsakymų. Labai įdomu, kas ir kokiais slaptais vertinimo kriterijais suskirstė pareigūnus į tokias grupes, kur vieni automatiškai papuola į naują struktūrą, o kiti ne? Nors visi formaliai ir realiai yra be jokių nuobaudų ar kitokių “griekų“, visi turi indentiškus leidimus būtinus savo funkcijoms vykdyti bei  gerus darbo rezultatus įvertintus bei patvirtintus tiesioginių vadovų.
Apmaudu,kad Jūsų viešai išsakyti žodžiai, kad reorganizacijos metu pareigūnai nebus atleidžiami, bus ieškoma alternatyvu, patapo labai miglotais ir nelabai atitinkančiais tikrovę. Eilinį kartą reorganizacija tapo neskaidriu procesu, lydimu apkalbų, nežinojimo ir nesupratimo. Eilinį kartą viešai deklaruojami  dalykai išsiskyrė su realiais veiksmais, pareigūnai pasigedo paprastos, galbūt net skausmingos tiesos, todėl toks procesas neįgavo tikėtosi pritarimo ir palaikymo. Manau, kad mano teisėti lūkesčiai sąžiningai ir produktyviai tarnauti visuomenei yra pažeisti, juolab, kad aš nereikalauju jokių išskirtinių sąlygų ir dėmesio. Tiesiog norisi tiesos, aiškumo ir pagarbos pareigūnui, kuris 19 savo geriausių gyvenimo metų atidavė policijai.
Esu įsitikinęs, kad mūsų credo – ginti saugoti padėti, turi ir atvirkštinę prasmę :
organizacija taipogi privalo ginti, saugoti ir padėti tiems, kas užtikrina jos egzistavimą sąžiningu, nepriekaištingu, profesionaliu, ilgamečiu darbu. Jie nusipelnė, bent jau sąžiningo paaiškinimo apie nelengvas policijos bendruomenės realijas. Jūs deklaruojate visuomenei mūsų policijos bendruomenės aukštas vertybes, labai norėtusi pajusti , kad ir mes esame vertybė, kad esame proceso dalyviai, kurie dirba,aukojasi ir tiki…​


Profesinei sąjungai autorius žinomas(Kalba netaisyta)