2021-10-14 Šaudymo varžybos

    2021 m. spalio 14 d. Lietuvos policijos antiteroristinių operacijų rinktinės ,,Aras“ šaudykloje Vilniuje, Minsko pl. 35. vyko Lietuvos policijos sistemos senjorų šaudymo varžybos. Varžybas organizavo ir joms vadovavo Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Žmogiškųjų išteklių valdyba kartu su Lietuvos policijos mokykla ir
Lietuvos policijos veteranų asociacija. Mūsų asociacijos nariai taip pat dalyvavo šiose varžybose. LKPVA atstovavo B. Lazutka, J. Rimkevičius, O. Jakovlevas ir D. Bernotas. Geriausiai iš LKPVA narių pasirodė O. Jakovlevas.