2022-04-20 Visuotinio susirinkimo akimirkos

2022-04-20 Štai ir praėjo dar vienas visuotinis susirinkimas (pridedame nuotraukas). Galime drąsiai parašyti susirinkimui 9, aptarėme visas reikalingas temas pradedant nuo Asociacijos veiklos ir karo Ukrainoje ir baigiant busimuoju sąskrydžiu. Pirmininkas atvirai ir aiškiai išdėstė pozicijas visais rūpimais klausimais. Diskusijos metu keli nariai taip pat pateikė savo nuomones. Bendra visų oratorių pozicija – turime branginti Asociaciją, gerbti vieni kitus, kalbėti ir bendrauti, judėti į priekį. Į LKPVA priimtas naujas narys – klaipėdietis Sergej Liamcev, sveikiname jį įstojus pas mus. Dėkojame PD vadovybei už šiltą priėmimą, kibinus ir kavą, o ir generolo Renato Požėlos žodžiai, kad veteranų patirtis gali būti reikalinga ir neturime nustebti, jei sulauksime skambučio iš PD dar kartą patvirtino – esame didelės policijos sistemos sudedamoji dalis ir esame reikalingi ir mylimi. Tad šia gražia nata linkime visiems nuotaikingos pavasariškos dienos ir geros nuotaikos.