2022-05-14 Lietuvos policijos muziejus

2022-05-14 per Muziejų naktį Vilniaus AVPK pastate buvo atidarytas Lietuvos policijos muziejus. Šiuolaikiškai gražiai įrengtoje salėje atsispindėjo 3, o tiksliau 2,5 laikotarpiai. Tai 1918-1940 metai, 1988-1991 metai ir nuo 1991 metų iki dabar. Yra šiek tiek informacijos ir apie kriminalinę policiją. Kiekvienas gali pats suradus laiko čia apsilankyti ir įvertinti.