2023-04-13 Visuotinio susirinkimo akimirkos

2023-04-13 Štai ir praėjo dar vienas visuotinis susirinkimas (pridedame nuotraukas). Susirinkimo metu Policijos generalinio komisaro pavaduotojas S. Tamulevičius pasveikino asociaciją ir apgailestavo, kad susirinkime negalėjo dalyvauti Policijos generalinis komisaras R. Požėla bei naujas LKPB vadovas A. Maskoliūnas. Asociacijos pirmininkas Algirdas Matonis pristatė Asociacijos veiklos ataskaitą, bei buvo pristatyta revizoriaus ataskaita. Galime drąsiai parašyti susirinkimui 9, aptarėme visas reikalingas temas pradedant nuo Asociacijos veiklos baigiant busimuoju sąskrydžiu. Pirmininkas atvirai ir aiškiai išdėstė pozicijas visais rūpimais klausimais. Diskusijos metu keli nariai taip pat pateikė savo nuomones.