Liūdna žinia

Liūdna žinia

 

2023-06-30 mus paliko Vladimiras (Vladas) Juškys, Trakų kibininės savininkas. Vladas nors ir nebuvo LKPVA narys, tačiau visapusiškai padėjo ir parėmė LKPVA veiklą nuo pat Asociacijos įsteigimo 2012 metais. LKPVA juridinis adresas yra būtent Trakų kibininės adresas. Asociacijos vardu reiškiame nuoširdžiausią užuojautą artimiesiems.